Učebnice


Čihadla 50, 289 26 Stará Lysá
tel. 604 75 22 46, e-mail: ucebnice@jvolhejn.cz

Aktuality

duben 2017

V tomto roce opět nabízíme stejné AKCE jako někteří nakladatelé. Pokud budete chtít interaktivní učebnice na rok zdarma + další tituly tak, jak je nabízí Nová škola, uveďte to, prosím, do poznámky objednávky. Bližší informace z nakladatelství Nová škola - Duha naleznete zde a z nakladatelství Nová škola - NNS zde.
Oxford UP opět nabízí učitelské sady zdarma, formulář žádosti a pravidla pro poskytování titulů zdarma pro rok 2017/2018 naleznete zde zde.
U nakladatelství Cambridge UP a Macmillan je možno při zakoupení učebnic a pracovních sešitů též získat učitelskou sadu zdarma. Je ale třeba o tuto požádat v objednávce.


březen 2017

Od 1. března 2017 se na nás vztahuje zákon č. 112/2016 o evidenci tržeb. Vzhledem k tomu, že příležitostné hotovostní platby vybírám přímo na školách, chtěl bych poprosit všechny, kdo chtějí platit v hotovosti, aby mi dali předem vědět, že pro mě mají připraveny peníze, abych mohl připravit účtenku se všemi náležitostmi dle zákona.
Nicméně upřednostňuji, když mi peníze pošlete (z libovolného účtu) na můj účet: 19-6027290287/0100 a jako variabilní symbol uvedete číslo faktury.
Děkuji!!
J. Volhejn.


únor 2012

Přece jen se podařilo najít firmu, která zajistí náhradní plnění. Jsou tu ale dva rozdíly oproti minulé spolupráci s firmou ANSA. Ten první rozdíl je, že není jisté (vzhledem k níže zmíněným okolnostem změny zákona o zaměstnanosti), že bude tato možnost zachována po celý rok. A ta druhá změna je (vzhledem ke zvýšeným nákladům), že v tomto případě nebude poskytována sleva. Proto pokud požadujete náhradní plnění, nelze objednávat přímo, ale nejprve je třeba kliknout na tlačítko objednat přes náhradní plnění na úvodní straně. V případě, že by došlo k vyčerpání limitu na náhradní plnění, bude tento odkaz inaktivován.


prosinec 2007

Z nabídky byly pro malý zájem odstraněny středoškolské učebnice a beletrie, nicméně můžete je stále objednávat, stačí tituly vepsat (zkopírovat) do poznámky těsně před odesláním objednávky.
Základní informace
Dodací podmínky
Objednat přes náhradní plnění
Novinky

Internetová objednávka - www.jvolhejn.cz Přihlásit se Nápověda Vaše objednávka

Vítejte v internetové objednávce "www.jvolhejn.cz", která je určena pouze pro základní školy, kterým dodáváme učebnice. Zde si můžete z databáze vybrat učebnice, které se Vám zobrazí na následujících stranách. Na každé stránce můžete k titulům dopsat počty, které chcete objednat a všechny najednou (vždy za celou stránku) odeslat do Vaší objednávky (ekvivalent košíku e-obchodů).

Zaškrtněte předměty, které chcete zobrazit
český jazyk - 1.stupeň
matematika - 1.stupeň
prvouka, přírodověda, vlastivěda

informatika
výtvarná a pracovní výchova
etická, ekologická, mediální výchova, finanční gramotnost
hudební výchova

český jazyk - 2.stupeň
matematika - 2.stupeň
fyzika
chemie
přírodopis
zeměpis
dějepis
občanská výchova

žákovské knížky, záznamníčky
pedagogická literatura

angličtina - učebnice
angličtina - doplňky, slovníky, konverzace, gramatiky
angličtina - četba
němčina
francouzština
španělština
ruština
ostatní cizí jazyky

K vybraným předmětům můžete zvolit jeden z následujících doplňkových výběrů:

Vybrané tituly se budou zobrazovat po 50 na jedné stránce. Počet titulů na jedné straně však můžete upravit na

můžete si též vybrat určité nakladatelství a ročník:
Vyhledávání - zde můžete zadat část názvu hledaného titulu