Učebnice pro základní školy


Čihadla 50, 289 26 Stará Lysá
tel. 604 75 22 46, e-mail: ucebnice@jvolhejn.cz

Jak objednávat v internetové objednávce

Prohlížení databáze titulů a objednávání učebnic je jednoduché a intuitivní. Pohybovat se mezi stránkami je možné prostřednictvím odkazů na stránkách nebo pomocí horní lišty (kde jsou odkazy na 'Nápovědu', 'Přihlášení se', 'Vaši objednávku' a 'Začátek objednávek').

Nejprve si můžete zaškrtnout předměty, které budou vyhledány v databázi. Můžete si též vybrat tituly od jednoho z nabízených nakladatelství, popř. i vybrat určitý ročník. Další možností je použití vyhledávání - např. části názvu publikace. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka (v dolní části stránky vpravo, zvýrazněno červenými šipkami).

Poté se vám vypíše seznam titulů vybraných podle vašich kritérií. Knihy jsou setříděny abecedně podle nakladatelství. U titulů s odkazem (modrá barva a podtržení) je k dispozici náhled obálky titulu nebo č.j. schvalovací doložky. Kliknete-li na odkaz, zobrazí se kromě obrázku i informace o cenách, číslo doložky MŠMT (podle jejich uveřejnění ve Věstníku MŠMT) a také odkaz na internetové stránky nakladatelství.
Stránkování je po 50, ale můžete ho změnit hned na úvodní stránce objednávky (začátek objednávek). Listovat v seznamu můžete pomocí odkazů na jednotlivé stránky nebo pomocí klasických symbolů:
> ... o jednu stránku dopředu
>> ... na konec
< ... o jednu stránku zpět
<< ... na první stránku.

Pokud chcete některý titul objednat, stačí dopsat počet kusů do sloupce "počet ks". Pozor! Nemusíte do objednávky tituly zadávat jednotlivě (jak je zvykem při zadávání zboží do košíku na internetových obchodech ). Stačí tak učinit tlačítkem za celou stránku (nikoliv však za celý váš výběr - přejdete-li na jinou stránku, počty titulů napsané v předchozí stránce se ztratí, pokud je nepotvrdíte tlačítkem .

Obsah objednávky můžete zkontrolovat, když kliknete na odkaz Objednávka nebo Vaše objednávka. Zde se Vám vypíše obsah objednávky včetně celkové ceny. Pokud chcete některý titul z objednávky odstranit, klikněte na tlačítko a po otevření nového okna dopište do sloupce "počet ks" 0 (nulu). Chcete-li změnit počet kusů, je postup stejný, jen do sloupce "počet ks" napíšete vámi požadovaný počet kusů. Je zde možno též vymazat všechny tituly objednávky. Chcete-li do objednávky přidat nový titul, klikněte na odkaz Na začátek objednávek, kde můžete opět vybírat tituly z databáze. Jsou zde též tlačítka pro tisk objednávky. Doporučujeme však vytisknout si až kopii objednávky, která přijde na váš e-mail, poté co objednávku odešlete.

Jste-li s objednávkou spokojeni a chcete ji odeslat, pak stačí dopsat kontaktní údaje do formuláře, který se nachází pod objednávkou a poté stisknout tlačítko . Pokud objednáváte poprvé, vypište do formuláře, prosím, všechny údaje, jinak stačí vyplnit řádek "Škola" a váš "E-mail" ( pokud chcete poslat kopii objednávky). Místo v pravém horním rohu formuláře je určeno pro vaše poznámky týkající se termínu dodání, platebních podmínek, ale i názorů na tuto internetovou objednávku aj., můžete zde objednat i tituly, které nenaleznete v databázi.

Přihlašování se není k objednávce nutné. Je to však výhodné pro ty, kteří objednávají často a nechtějí opětovně vypisovat kontaktní údaje. Druhou výhodou je možnost opuštění prohlížeče a zachování rozpracované objednávky, kterou můžete upravovat při další návštěvě internetové objednávky a přihlášení se. Pro přihlášení klikněte na odkaz Přihlásit se v horní liště a pak už stačí zadat přihlašovací jméno a heslo a potvrdit tlačítkem . Pokud jste ještě nezadali své kontaktní údaje, kliknětě na odkaz Zde se můžete přihlásit a pečlivě vyplňte následující formulář, zejména pak jméno, heslo a váš e-mail. Stiskem tlačítka se zároveň přihlásíte.

Vyskytne-li se nějaký problém, použijte, prosím, kontakt ucebnice@jvolhejn.cz.Základní informace
Dodací podmínky
Objednat přes náhradní plnění
Novinky

Internetová objednávka - www.jvolhejn.cz Přihlásit se Nápověda Vaše objednávka

Vítejte v internetové objednávce "www.jvolhejn.cz", která je určena pouze pro základní školy, kterým dodáváme učebnice. Zde si můžete z databáze vybrat učebnice, které se Vám zobrazí na následujících stranách. Na každé stránce můžete k titulům dopsat počty, které chcete objednat a všechny najednou (vždy za celou stránku) odeslat do Vaší objednávky (ekvivalent košíku e-obchodů).

Zaškrtněte předměty, které chcete zobrazit
český jazyk - 1.stupeň
matematika - 1.stupeň
prvouka, přírodověda, vlastivěda

informatika
výtvarná a pracovní výchova
etická, ekologická, mediální výchova, finanční gramotnost
hudební výchova

český jazyk - 2.stupeň
matematika - 2.stupeň
fyzika
chemie
přírodopis
zeměpis
dějepis
občanská výchova

žákovské knížky, záznamníčky
pedagogická literatura

angličtina - učebnice
angličtina - doplňky, slovníky, konverzace, gramatiky
angličtina - četba
němčina
francouzština
španělština
ruština
ostatní cizí jazyky

K vybraným předmětům můžete zvolit jeden z následujících doplňkových výběrů:

Vybrané tituly se budou zobrazovat po 50 na jedné stránce. Počet titulů na jedné straně však můžete upravit na

můžete si též vybrat určité nakladatelství a ročník:
Vyhledávání - zde můžete zadat část názvu hledaného titulu