Učebnice pro ZŠ, distribuce učebnic, základní školy


Čihadla 50, 289 26 Stará Lysá
tel. 604 75 22 46, e-mail: ucebnice@jvolhejn.cz

Úprava splatnosti faktur

 Obvyklá splatnost faktury je 14 dnů. Je možno ji však po domluvě prodloužit, např. dodat učebnice v září a splatnost posunout až na leden či únor následujícího roku.

Protože peněz na učebnice je málo, stále častěji se setkáváme vlastně s opačným požadavkem - možnosti zpětné fakturace, kdy v lednu vystavujeme fakturu zpětně na prosinec na konkrétní sumu tak, aby se bezezbytku využily všechny přidělené finance. Opět rádi vyhovíme, tady je ale nutné nás kontaktovat nejpozději do půlky ledna.

Stejně jako u učebnic je možno prodloužit splatnost faktur i u pracovních sešitů, kde je nutno počkat, až všechny děti přinesou peníze. Pokud se tak nestane, či z jakýchkoliv jiných důvodů, není problém vrátit část pracovních sešitů zpět. Proto vám doporučujeme to, co se nám osvědčilo již na několika školách - objednat pracovní sešity ještě před prázdninami. My je včas dodáme společně s dodacím listem a až žáci přinesou peníze (konec září, říjen), vše vyúčtujeme a vystavíme daňový doklad, popř. odebereme zpět přebytečné pracovní sešity (neplatí pouze u titulů, které školy obvykle nekupují, v těchto ojedinělých případech vám dáme vědět); je to výhodnější, než nejprve vybrat peníze  a pak teprve kupovat pracovní sešity, protože během září může u některých titulů dojít k dočasnému rozebrání titulu a je pak nutno čekat na dotisk. Navíc je tato možnost nákupu pracovních sešitů od roku 2008 cenově zvýhodněna.Základní informace
Dodací podmínky
Objednat přes náhradní plnění
Novinky

Internetová objednávka - www.jvolhejn.cz Přihlásit se Nápověda Vaše objednávka

Vítejte v internetové objednávce "www.jvolhejn.cz", která je určena pouze pro základní školy, kterým dodáváme učebnice. Zde si můžete z databáze vybrat učebnice, které se Vám zobrazí na následujících stranách. Na každé stránce můžete k titulům dopsat počty, které chcete objednat a všechny najednou (vždy za celou stránku) odeslat do Vaší objednávky (ekvivalent košíku e-obchodů).

Zaškrtněte předměty, které chcete zobrazit
český jazyk - 1.stupeň
matematika - 1.stupeň
prvouka, přírodověda, vlastivěda

výtvarná a pracovní výchova
tělesná výchova
hudební výchova

český jazyk - 2.stupeň
matematika - 2.stupeň
informatika
fyzika
chemie
přírodopis
zeměpis
dějepis
občanská výchova, integrovaná výchova

žákovské knížky, záznamníčky
pedagogická literatura

angličtina - učebnice
angličtina - doplňky, slovníky, konverzace, gramatiky
angličtina - četba
němčina
francouzština
španělština
ruština
ostatní cizí jazyky

K vybraným předmětům můžete zvolit jeden z následujících doplňkových výběrů:

Vybrané tituly se budou zobrazovat po 50 na jedné stránce. Počet titulů na jedné straně však můžete upravit na

můžete si též vybrat určité nakladatelství a ročník:
Vyhledávání - zde můžete zadat část názvu hledaného titulu